Po Zakonu o planiranju i izgradnji Sl.Glasnik 72/09 član 153. stručni Nadzor je ZAKONSKA OBAVEZA SVAKOG INVESTITORA. Investitor obezbeđuje stručni Nadzor u toku građenja objekta, odnosno izvođenja radova za koje je izdata građevinska dozvola.

 

Investicioni Nadzor, Inpros inženjering, Beograd

Pojam “investicija nekog objekta“ obuhvata sve faze realizacije od ideje do tehničkog prijema i upotrebne dozvole objekta. Takvim zahtevima može udovoljiti interdisciplinarni stručni tim sa potpunom kontrolom i nadzorom vrlo različitih aktivnosti koje prate realizaciju kvalitetno odabranog izvođača radova.

Investitor koji ima jasan cilj krenuće sa izborom ovog  tima koji će učestvovati od samog početka u kontroli:  projektnog zadatka, nadzora nad izradom projektne dokumentacije  sa uticajem na izbor optimalnih rešenja i adekvatnih materijala, planiranja budžeta, kontrole ugovora sa izvođačem radova,  pripreme uslova i postupka  na ishodovanju saglasnosti i dozvola, utvrđivanju konačnog budžeta projekta, stručnog nadzora u fazi pripremnih radova, obezbeđenju i formiranju gradilišta, nadzora svih faza u toku izgradnje, kontroli kvaliteta , kontroli odstupanja od projekta,  dinamike izvođenja po vrsti radova i finansijskim sredstvima koja se troše, pripremi tehničkog prijema i konačnog obračuna izvedenih radova, saradnja sa menadžmentom izvođača radova i konačno brzom donošenjeu poslovnih odluka sa investitorom ili za investitora.

Primena ove strategije daće potpunu garanciju u celokupnoj fazi realizacije investicionog objekta,  zato što tim inženjera i ekonomista čine jednu funkcionalnu celinu, kao što je i svaki završeni objekat jedinstvena funkcionalna celina.

Ako je osnovni cilj svakog investitora da svoj investicioni projekat završi u  ugovorenom kvalitetu, u planiranoj dinamici i okviru utvrđenog budžeta, onda je sigurno tačno da se niti jedan segment poslova ne može prepustiti slučaju bez kontrole.

Ukoliko investitor investicionog projekta raspolaže sa vlastitim kadrom iz oblasti upravljanja investicijama potvrdiće se da će to biti i najveća garancija uspešnosti saradnje sa timom stručnog nadzora na realizaciji projekta.

Timom upravlja koordinator nadzora koji je u stalnoj vezi sa investitorom i rukovodiocem  projekta izvođača radova, projektantom  kao i nadležnim inspekcijskim organima.

 

FaLang translation system by Faboba