Choose Language

Info Telefon / Viber / Pozovite !!

064-11-56-894

Investment Supervision

Po Zakonu o planiranju i izgradnji Sl.Glasnik 72/09 član 153. stručni Nadzor je ZAKONSKA OBAVEZA SVAKOG INVESTITORA. Investitor obezbeđuje stručni Nadzor u toku građenja objekta, odnosno izvođenja radova za koje je izdata građevinska dozvola.

 

Investicioni Nadzor, Inpros inženjering, Beograd

Pojam “investicija nekog objekta“ obuhvata sve faze realizacije od ideje do tehničkog prijema i upotrebne dozvole objekta. Takvim zahtevima može udovoljiti interdisciplinarni stručni tim sa potpunom kontrolom i nadzorom vrlo različitih aktivnosti koje prate realizaciju kvalitetno odabranog izvođača radova.

Investitor koji ima jasan cilj krenuće sa izborom ovog  tima koji će učestvovati od samog početka u kontroli:  projektnog zadatka, nadzora nad izradom projektne dokumentacije  sa uticajem na izbor optimalnih rešenja i adekvatnih materijala, planiranja budžeta, kontrole ugovora sa izvođačem radova,  pripreme uslova i postupka  na ishodovanju saglasnosti i dozvola, utvrđivanju konačnog budžeta projekta, stručnog nadzora u fazi pripremnih radova, obezbeđenju i formiranju gradilišta, nadzora svih faza u toku izgradnje, kontroli kvaliteta , kontroli odstupanja od projekta,  dinamike izvođenja po vrsti radova i finansijskim sredstvima koja se troše, pripremi tehničkog prijema i konačnog obračuna izvedenih radova, saradnja sa menadžmentom izvođača radova i konačno brzom donošenjeu poslovnih odluka sa investitorom ili za investitora.

Primena ove strategije daće potpunu garanciju u celokupnoj fazi realizacije investicionog objekta,  zato što tim inženjera i ekonomista čine jednu funkcionalnu celinu, kao što je i svaki završeni objekat jedinstvena funkcionalna celina.

Ako je osnovni cilj svakog investitora da svoj investicioni projekat završi u  ugovorenom kvalitetu, u planiranoj dinamici i okviru utvrđenog budžeta, onda je sigurno tačno da se niti jedan segment poslova ne može prepustiti slučaju bez kontrole.

Ukoliko investitor investicionog projekta raspolaže sa vlastitim kadrom iz oblasti upravljanja investicijama potvrdiće se da će to biti i najveća garancija uspešnosti saradnje sa timom stručnog nadzora na realizaciji projekta.

Timom upravlja koordinator nadzora koji je u stalnoj vezi sa investitorom i rukovodiocem  projekta izvođača radova, projektantom  kao i nadležnim inspekcijskim organima.

 

PATENT br. 1550 - Šaloni

SIGURNOSNI METALNI ŠALONI INPROS 

Inpros d.o.o. zadržava pravo 
na patent, industrijski dizajn
i fotografije proizvoda.

Zaštićen proizvod kod Zavoda za
intelektualnu svojinu R. Srbije
i kao takav predstavlja
isključivo vlasništvo
preduzeća Inpros doo

Svi ostali proizvodi šalona
predstavljaju KOPIJE
negarantovanog
kvaliteta i dizajna ! ! !
 

ZAVOD ZA INTELEKTUALNU 
SVOJINU REPUBLIKE SRBIJE
SEKTOR ZA PATENTE
Patent Br. 1550, 2018/9465 

MP 2017/0054

Beograd, 04.07.2018.god

Certifikat izvrsnosti 2017

Visitors online

We have 17 guests and no members online

PAK 149106 Zvezdara
Belgrade, R.Serbia
Mon. to Fri. 9am - 5pm
Weekends 9am - 12am

Contact Info

There is no charge for an initial consultation, so feel free to discuss your needs with us.

You could send us meesage through contact form or email us.

We appreciate all of your emails and will do our best to get back to you in a timely manner.

Quick Contact